Sivil Toplum Örgütü

Ev Okulu Derneği

Eğitim Evde ve Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır.

http://www.evokulu.org/


Gelecek Eğitimde Derneği


Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği

Türk PDR Derneği üyesi olup Psikolojik Danışmanlık mesleğinin gelişmesine yönelik projelere destek vermektedir.

http://www.turkpdristanbul.com/


TÜZDER

2010-2013 yılında kuruluş aşamasında çalışmaların içinde yer aldığı TÜZDER (Tüm Üstün Zekalılar Derneği) çalışmalarına dünya ölçeğinde devam etmekte olup, TÜZDER halen üstün zekalı çocuklar ve eğitimleri konusunda gündem oluşturmaya devam etmektedir. 6 Ekim 2013 itibariyle dernek görevinden ayrılmıştır. TÜZDER, bayrağı devr alan kişiler kanalıyla alandaki etkili çalışmalarına devam etmektedir.

http://tuzder.org/