Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden (RAM) Nasıl İstifade Edilir?

Engelli bir çocuğa sahipseniz ya da yakınlarınız içerisinde bir engelli mevcutsa Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) hakkında bilgi sahibi olmanızda yarar var. Psikolojik danışmanlar ve özel eğitim öğretmenlerinin (görme, işitme, zihinsel) görev yaptığı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapar.
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapar. Bununla beraber ağırlıklı olarak hizmet bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmektedirler. İl merkezi ve nüfus yoğunluğuna göre ilçelerde de açılabilen RAM’lardan 28’i İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 190 adet bulunmaktadır.
Eğer çocuğunuz okul öncesi çağda ve engelli ise çocuğunuzla ilgili tıbbi ve eğitsel belgelerle birlikte ikametgâhınıza bağlı RAM’a, okula kayıtlıysa okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmeninin dolduracağı bir form ile okulunuzun bağlı olduğu RAM’a başvurmanız gerekmekte. RAM’lar randevu sistemiyle çalıştığından öncelikle randevu almanız, randevu günü ve saatinde de sizden istenen belgeler ve çocuğunuzla birlikte merkezde olmanız gerekiyor.

Genel uygulamada telefonla randevu verilmiyor. Randevu verilme esnasında yapılan ön görüşme neticesinde ailenin ya da çocuğun öncelikle hastaneye, ya da çocuk psikiyatrisi bölümüne gitmesi gereken durumlar da oluyor.

Merkezde yapılan hizmetler tamamıyla ücretsiz ancak aile birliği olan bazı RAM’lar bağış kabul ediyorlar.

İncelemesi yapılan her öğrenci ve çocuk için bir dosya tutuluyor. Sonraki incelemeler de bu dosya üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yapılan inceleme ve testler neticesinde en az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesinden hareketle çocuğun eğitim performansına göre okul bünyesinde akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimine tabi tutulup tutulmayacağı, yine ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarına yönlendirilip yönlendirilmeyeceği ya da özür grubuna yönelik özel eğitim okullarına gitmesi gerekip gerekmediği kararlaştırılıyor. Özrün türü ve derecesi yönlendirmede etkin rol oynuyor.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz destek eğitimi alınabilmesi için gerekli olan kararı da RAM bünyesindeki değerlendirme kurulu veriyor. Destek eğitiminin bireysel ya da grupla olması gerektiği, bireyin alması gereken programın türü ve süresi bu kurul tarafından karara bağlanıyor.
Çocukla ilgili yapılan yönlendirme ve sonrasındaki süreçte ailenin ve velinin aktif katılımı ve ilgisinin, çocuğa sunulan sevgi ve hoşgörü ortamının, çocuğun eğitimdeki başarısı ve akranlarının hızına yetişmesinde en önemli faktör olduğunda uzmanlar hemfikir.
Bireysel – eğitsel – mesleki ve grupla rehberlik çalışmaları hakkında da bağlı bulunduğunuz RAM’dan bilgi almanız ve istifade etmeniz de yarar var. RAM’lar öğretmen ve velilere yönelik de sıklıkla eğitimler düzenliyor.
İnternette faydalı bilgiler barındıran birçok RAM sitesi mevcut. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz ve sitenin iletişim bölümünden talep edildiği takdirde kargo masrafı alıcıya ait olmak üzere ücretsiz olarak “Engelli Hakları Kitabı” nı gönderen Zeytinburnu RAM’ın sitesi www.zeyram.com bunlardan sadece biri. Ayrıca RAM’ların bağlı bulunduğu Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesi orgm.meb.gov.tr den de bilgi edinilebilir